Thiết kế sàn dự ứng lực trước

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa

Nhà xuất bản: VIETCONS Books

Năm xuất bản: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Vietcons

14/07/2021
4,587
100.000 ₫
100.000 ₫

Tài liệu thiết kế sàn dự ứng theo tiêu chuẩn Eurocode 2 và phần mềm Ramconcept.

Sách nổi bật

viết bởi Nguyễn Đình Nghĩa

100.000 ₫

viết bởi Nguyễn Đình Nghĩa

100.000 ₫