Kiểm tra chuyển vị cho phép của kết cấu theo tiêu chuẩn Mỹ

12/05/2022
3497
Nguyễn Đình Nghĩa

Bài viết trích dẫn các chuyển vị cho phép theo khuyến cáo IBC, AISC, MBMA. 
Các bạn có thể so sánh với các yêu cầu của TCVN 5575-2018.

 

Bài viết liên quan

07/09/2021
01/09/2021
Quy trình cơ bản triển khai bản vẽ bptc giàn giáo bao che
07/09/2021
Hiện nay khi thiết kế các công trình dân dụng thì Kiến trúc luôn luôn chiếm tỉ trọng cao trong khối lượng công trình. Và các bộ môn như Kết cấu, M&E phải tuân theo Kiến trúc mà KTS đề ra. Khi thiết kế kết cấu công trình thì dầm cong là bộ phận mà KS kết cấu thường xuyên gặp phải. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách mô hình kết cấu này nhé.
18/01/2022
18/12/2021
Tóm tắt: Phương pháp tính toán độ lún của cọc đơn trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc của Việt Nam TCXD 205:1998 và TCVN 10304:2014 được chuyển dịch từ các tiêu chuẩn của Liên Xô và của Liên bang Nga. Áp dụng phương pháp của tiêu chuẩn cho thấy trong một số trường hợp kết quả tính toán không phù hợp với quyluật, thể hiện ở chỗ độ lún của cọc đồng biến với độ cứng của lớp đất dưới mũi cọc.