Kiểm tra chuyển vị cho phép của kết cấu theo tiêu chuẩn Mỹ

12/05/2022
892
Nguyễn Đình Nghĩa

Bài viết trích dẫn các chuyển vị cho phép theo khuyến cáo IBC, AISC, MBMA. 
Các bạn có thể so sánh với các yêu cầu của TCVN 5575-2018.

 

Bài viết liên quan

03/08/2022
Bài tập cơ bản 1: Móng cứng trên nền sét
07/09/2021
30/09/2021
18/01/2022
07/09/2021
Hiện nay khi thiết kế các công trình dân dụng thì Kiến trúc luôn luôn chiếm tỉ trọng cao trong khối lượng công trình. Và các bộ môn như Kết cấu, M&E phải tuân theo Kiến trúc mà KTS đề ra. Khi thiết kế kết cấu công trình thì dầm cong là bộ phận mà KS kết cấu thường xuyên gặp phải. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách mô hình kết cấu này nhé.