Kiểm tra chuyển vị cho phép của kết cấu theo tiêu chuẩn Mỹ

12/05/2022
29
Nguyễn Đình Nghĩa

Bài viết trích dẫn các chuyển vị cho phép theo khuyến cáo IBC, AISC, MBMA. 
Các bạn có thể so sánh với các yêu cầu của TCVN 5575-2018.

 

Bài viết liên quan

18/01/2022
07/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/07/2021
Lệnh Xref trong cad là gì là câu hỏi được nhiều người sử dụng phần mềm Autocad quan tâm. Sau đây Vietcons.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các vấn đề liên quan đến lệnh Xref trong cad.