Thiết kế kết cấu nhà cao tầng

Học phí

Học Offline:5000000

Học Online:4000000 (-20%)

Tải đề cương
0 học viên đã đăng ký

LỊCH KHAI GIẢNG

Mã khóa
Khai giảng
Lịch học
Giờ học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  •  Bạn sẽ biết cách lên phương án và sơ bộ giải pháp kết cấu từ bản vẽ kiến trúc của công trình thực tế
  •  Bạn sẽ học được cách xây dựng mô hình ETABS cho công trình nhà cao tầng
  •  Biết cách tính toán tải trọng gió, động đất cho công trình nhà cao tầng
  •  Bạn sẽ học được cách tính toán, bố trí và chọn thép sàn, dầm, cột, vách, móng...theo đúng thi công thực tế
  •  Kết thúc khóa học bạn sẽ biết cách thiết kế và triển khai toàn bộ hồ sơ bản vẽ kết cấu nhà cao tầng theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật hiện nay
  •  Bạn có thể tự tin trong tất cả cuộc phỏng vấn và bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để đáp ứng được yêu cầu của các công ty xây dựng

điểm nổi bật khóa học

  •  Giảng viên là các kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kết nhà cao tầng, hiện tại là trưởng phòng thiết kế của công ty xây dựng lớn tại Việt Nam.
  •  Nội dung khóa học là một phần chương trình đào tạo kỹ sư thiết kế kết cấu tại công ty xây dựng HBP Group (www.hbpasia.com) cho nhân viên mới
  •  Khóa học được bảo hành trong 2 năm và bạn có thể học lại bất kỳ lúc nào bạn muốn.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1.1 Mục tiêu khóa học

1.2 Giới thiệu các bước thiết kế công trình xây dựng (1,2 và 3 bước).

1.3 Nội dung thiết kế trong từng bước

1.4 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu vào và thiết kế kết cấu.

1.5 Giới thiệu phần mềm và tài liệu tham khảo.
2.1 Đọc hồ sơ kiến trúc - MEP để phân tích dữ liệu đầu vào. Các nhân tố của kiến trúc ảnh hưởng đến hệ kết cấu.

2.2 Lên phương án hệ kết cầu chịu lực

2.2.1 Giới thiệu các hệ kết cấu cơ bản phần thân

2.2.2 Giới thiệu các hệ kết cấu cơ bản phần móng

2.3 Mô hình hóa phântích và kiểm tra tổng thể công trình (analysis and design)

2.4 Thiết kế cấu kiện

2.5 Hồ sơ thiết kế
3.1 Khái niệm về thông số vật liệu

3.2 Khái niệm về kết cấu và sơ đồ truyền lực

3.3 Công thức chọn tiết diện sơ bộ.
3.4 Phân tích mối tương quan giữa kích thước mặt bằng đến dạng kết cấu chịu lực phù hợp. Các điểm lưu ý trong bố trí mặt bằng kết cấu, khe nhiệt, khe lún, giật sàn, lỗ kỹ thuật.

3.5 Thực hành lập phương án mặt bằng kết cấu theo hướng dẫn GV

3.5.1 Đọc và phân tích bản vẽ kiến trúc

3.5.2 Chọn giải pháp kết cấu và tiết diện sơ bộ cấu kiện chính

3.5.3 Sơ bộ mặt bằng kết cấu

3.5.4 Khai triển mặt bằng kết cấu chi tiết bằng máy tính

3.5.5 Cách thức trình bày và ký hiệu sử dụng trên MBKC

3.5.6 Các lưu ý khi khai triển MBKC.
3.6 Thực hành, học viên tự lên phương án MBKC

3.7 Sửa bài, so sánh và lựa chọn phương án tốt nhất

3.8 Khai triển phương án MBKC vừa chọn bằng máy tính

3.9 Hướng dẫn ghi chú tiết diện và phân nhóm đặt tên cấu kiện.
3.10 Hoàn tất bản vẽ phương án mặt bằng kết cấu.
4.1 Tải trọng đứng

4.1.1 Trọng lượng bản thân (Dead load)

4.1.2 Trọng lượng lớp hoàn thiện (Super impose dead load)

4.1.3 Tải trọng khối xây (Wall load)

4.1.4 Tải trọng sử dụng (Live load)

4.2 Tải trọng ngang

4.2.1 Tải gió ( thành phần gió tĩnh và gió động)

4.2.2 Tải động đất

4.3 Hệ số độ tin cậy tải trọng (hệ số vượt tải)

4.4 Tổ hợp tải trọng

Hướng dẫn và ví dụ tính toán cho từng loại tải với công trình đang khai triển.
5.1 Sử dụng phần mềm ETABS để mô phỏng kết cấu

5.2 Khai báo hệ lưới trục

5.3 Khai báo thông số vật liệu và đặc trưng tiết diện của cấu kiện.

5.4 Xây dựng mô hình
5.6 Khai báo tải trọng đứng tác dụng

5.7 Hoàn tất mô hình, check lỗi và hướng dẫn xử lý lỗi thường gặp

5.8 Hướng dẫn kiểm tra kết quả nội lực từ mô hình

5.9 Điều chỉnh tiết diện để tối ưu hóa kết cấu.
5.10 Phân tích động kết cấu

5.11 Tính toán và gán giá trị tải trọng ngang

5.12 Sử dụng phần mềm để thiết kế sơ bộ cốt thép

5.13 Kiểm tra ổn định công trình ( chuyển vị đỉnh, lật, trượt và chuyển vị giữa các tầng)
6.1 Phương pháp chọn nội lực nguy hiểm trong dầm

6.2 Thiết kế dầm theo TCVN 5574-2018

6.3 So sánh với kết quả thiết kế từ mô hình.
7.1 Sử dụng phương pháp bảng tra tính nội lực trong sàn

7.2 Thiết kế sàn theo TCXDVN 5574-2018

7.3 Sử dụng phần mềm SAFE mô hình sàn

7.4 Thiết kế sàn bằng SAFE

7.5 So sánh với kết quả thiết kế từ mô hình.
8.1 Triển khai bản vẽ chi tiết thép dầm

8.2 Các lưu ý trong việc chọn thép và bố trí thép dầm

8.3 Triển khai bản vẽ chi tiết thép sàn

8.4 Các lưu ý trong việc chọn thép và bố trí thép sàn
9.1 Thiết kế cột vách lệch tâm theo TCVN 5574:2018

9.2 Sử dụng phần mềm ETABS thiết kế cột vách tự động.

9.3 Sử dụng phần mềm Prokon & Adsec thiết kế cột vách theo phương pháp biểu đồ tương tác.

9.4 Triển khai bản vẽ chi tiết thép cột và vách

9.5 Các lưu ý trong việc chọn thép và bố trí thép cột vách.
10.1 Các thông số cần thiết trong khảo sát địa chất

10.2 Tính toán sức chịu tải cọc (khoan nhồi hoặc ép)

10.3 Chọn số lượng cọc và bố trí mặt bằng móng

10.4 Mô hình móng bằng SAFE

10.5 Thiết kế và triển khai chi tiết móng
11.1 Chọn sơ đồ tính

11.2 Thiết kế

11.3 Triển khai bản vẽ chi tiết

GIẢNG VIÊN

Giảng viên

LÊ MINH HOÀNG

Công việc hiện tại:

Trưởng nhóm thiết kế công ty Sino-Pacific Co.ldt

Công việc hiện tại:

Trưởng nhóm thiết kế công ty Sino-Pacific Co.ldt

Giảng viên

NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Công việc hiện tại:

- Trưởng phòng thiết kế công ty TNHH Dũng Khang
- GIám đốc công ty CPTM xây dựng Vietcons
- Chủ tịch sáng lập & CEO trung tâm đào tạo kiến trúc và xây dựng VietCons

Công việc hiện tại:

- Trưởng phòng thiết kế công ty TNHH Dũng Khang
- GIám đốc công ty CPTM xây dựng Vietcons
- Chủ tịch sáng lập & CEO trung tâm đào tạo kiến trúc và xây dựng VietCons