Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.BASE19 Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 23/12/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
De.SH36 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 13/12/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.Steel18 Thiết kế kết cấu nhà thép 25/12/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
DE.PT16 Thiết kế Sàn & Dầm dự ứng lực bằng phần mềm SAFE & ETABS 17/10/2023
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000 Đăng ký
De.FS05 Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng 12/12/2023
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
3000000 Đăng ký
Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm
Mã lớp: De.BASE19
Khai giảng: 23/12/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH36
Khai giảng: 13/12/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế kết cấu nhà thép
Mã lớp: De.Steel18
Khai giảng: 25/12/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế Sàn & Dầm dự ứng lực bằng phần mềm SAFE & ETABS
Mã lớp: DE.PT16
Khai giảng: 17/10/2023
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000
Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng
Mã lớp: De.FS05
Khai giảng: 12/12/2023
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
3000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KT.13 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 25/11/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KT.13
Khai giảng: 25/11/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPA.58 Autocad cơ bản & nâng cao 19/12/2023
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000 Đăng ký
CPS.A53 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 23/12/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
2500000 Đăng ký
RV.28 Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao 14/12/2023
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
TCVN2737-2023(K03) Tính toán tải trọng và tác đông theo tiêu chuẩn TCVN 2737-2023 29/10/2023 1500000 Đăng ký
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.58
Khai giảng: 19/12/2023
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A53
Khai giảng: 23/12/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
2500000
Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao
Mã lớp: RV.28
Khai giảng: 14/12/2023
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Tính toán tải trọng và tác đông theo tiêu chuẩn TCVN 2737-2023
Mã lớp: TCVN2737-2023(K03)
Khai giảng: 29/10/2023
Lịch học:
Giờ học:
1500000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA.89 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 05/07/2023 8000000 Đăng ký
GA.90 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 13/11/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.89
Khai giảng: 05/07/2023
Lịch học:
Giờ học:
8000000
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.90
Khai giảng: 13/11/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật