Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.BASE20 Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 29/06/2024
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
De.SH41 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 30/05/2024
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
DE.PT17 Thiết kế Sàn & Dầm dự ứng lực bằng phần mềm SAFE & ETABS 18/06/2024
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000 Đăng ký
De.FS06 Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng 18/06/2024
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
3000000 Đăng ký
Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm
Mã lớp: De.BASE20
Khai giảng: 29/06/2024
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH41
Khai giảng: 30/05/2024
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế Sàn & Dầm dự ứng lực bằng phần mềm SAFE & ETABS
Mã lớp: DE.PT17
Khai giảng: 18/06/2024
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000
Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng
Mã lớp: De.FS06
Khai giảng: 18/06/2024
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
3000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KATA.15 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 09/08/2024
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KATA.15
Khai giảng: 09/08/2024
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPA.60 Autocad cơ bản & nâng cao 27/06/2024
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000 Đăng ký
CPS.A54 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 17/06/2024
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000 Đăng ký
RV.29 Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao 11/06/2024
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.60
Khai giảng: 27/06/2024
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A54
Khai giảng: 17/06/2024
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000
Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao
Mã lớp: RV.29
Khai giảng: 11/06/2024
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA.91 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 24/06/2024
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
19:00 - 21:30

19:00 - 21:30

19:00 - 21:30
6000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.91
Khai giảng: 24/06/2024
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
19:00 - 21:30

19:00 - 21:30

19:00 - 21:30
6000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật