Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.BASE17 Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 26/11/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
De.SH31 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 05/12/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.Steel16 Thiết kế kết cấu nhà thép 21/11/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000 Đăng ký
De.FS03 Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng 25/10/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
3000000 Đăng ký
Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm
Mã lớp: De.BASE17
Khai giảng: 26/11/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH31
Khai giảng: 05/12/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế kết cấu nhà thép
Mã lớp: De.Steel16
Khai giảng: 21/11/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000
Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng
Mã lớp: De.FS03
Khai giảng: 25/10/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
3000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KT.10 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 26/11/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KT.10
Khai giảng: 26/11/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPA.55 Autocad cơ bản & nâng cao 13/12/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000 Đăng ký
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.55
Khai giảng: 13/12/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA.85 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 13/09/2022
Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7
18:30 - 21:00

18:00 - 21:00

14:00 - 17:00
8000000 Đăng ký
GA.86 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 07/11/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
8000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.85
Khai giảng: 13/09/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:00 - 21:00

14:00 - 17:00
8000000
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.86
Khai giảng: 07/11/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
8000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật