Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.BASE16 Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 25/06/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
De.SH29 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 27/06/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.Steel16 Thiết kế kết cấu nhà thép 13/06/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.Steel17 Thiết kế kết cấu nhà thép 14/06/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.PT16 Thiết kế Sàn phẳng dự ứng lực trước 14/06/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000 Đăng ký
De.FS02 Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng 14/06/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:00

18:30 - 21:30
3000000 Đăng ký
Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm
Mã lớp: De.BASE16
Khai giảng: 25/06/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH29
Khai giảng: 27/06/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế kết cấu nhà thép
Mã lớp: De.Steel16
Khai giảng: 13/06/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế kết cấu nhà thép
Mã lớp: De.Steel17
Khai giảng: 14/06/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế Sàn phẳng dự ứng lực trước
Mã lớp: De.PT16
Khai giảng: 14/06/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000
Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng
Mã lớp: De.FS02
Khai giảng: 14/06/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:30
3000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KT.08 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 11/06/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:00 - 21:00

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KT.08
Khai giảng: 11/06/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:00 - 21:00

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPA.53 Autocad cơ bản & nâng cao 20/06/2022
Thứ 4

Thứ 6
18:00 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000 Đăng ký
CPA.54 Autocad cơ bản & nâng cao 16/06/2022
Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000 Đăng ký
CPS.A47 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 25/06/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
2500000 Đăng ký
CPS.A48 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 04/07/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000 Đăng ký
RV.24 Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao 13/06/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000 Đăng ký
TL.03 Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao 13/06/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000 Đăng ký
TL.04 Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao 14/06/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000 Đăng ký
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.53
Khai giảng: 20/06/2022
Lịch học:
Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:00 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.54
Khai giảng: 16/06/2022
Lịch học:
Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A47
Khai giảng: 25/06/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
2500000
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A48
Khai giảng: 04/07/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000
Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao
Mã lớp: RV.24
Khai giảng: 13/06/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000
Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao
Mã lớp: TL.03
Khai giảng: 13/06/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000
Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao
Mã lớp: TL.04
Khai giảng: 14/06/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA.83 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 18/07/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000 Đăng ký
GA.84 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 05/07/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:00

18:00 - 21:00
8000000 Đăng ký
GA.85 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 15/08/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
8000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.83
Khai giảng: 18/07/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.84
Khai giảng: 05/07/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:00 - 21:00
8000000
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.85
Khai giảng: 15/08/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
8000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật