Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.BASE16 Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 21/05/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
De.SH28 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 23/05/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.Steel16 Thiết kế kết cấu nhà thép 23/05/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.Steel17 Thiết kế kết cấu nhà thép 24/05/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm
Mã lớp: De.BASE16
Khai giảng: 21/05/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH28
Khai giảng: 23/05/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế kết cấu nhà thép
Mã lớp: De.Steel16
Khai giảng: 23/05/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế kết cấu nhà thép
Mã lớp: De.Steel17
Khai giảng: 24/05/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KT.08 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 21/05/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:00 - 21:00

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KT.08
Khai giảng: 21/05/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:00 - 21:00

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPA.53 Autocad cơ bản & nâng cao 24/05/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000 Đăng ký
CPS.A47 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 21/05/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
2500000 Đăng ký
RV.24 Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao 23/05/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000 Đăng ký
TL.03 Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao 23/05/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000 Đăng ký
TL.04 Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao 24/05/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000 Đăng ký
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.53
Khai giảng: 24/05/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A47
Khai giảng: 21/05/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
2500000
Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao
Mã lớp: RV.24
Khai giảng: 23/05/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
5000000
Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao
Mã lớp: TL.03
Khai giảng: 23/05/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000
Tekla Structures - Kết cấu thép cơ bản và nâng cao
Mã lớp: TL.04
Khai giảng: 24/05/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:00 - 21:00

18:00 - 21:00
5000000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA82 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 10/05/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
8000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA82
Khai giảng: 10/05/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
8000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật