Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.BASE18 Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 01/02/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.SH32 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 06/02/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.FS04 Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng 04/02/2023
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
3000000 Đăng ký
Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm
Mã lớp: De.BASE18
Khai giảng: 01/02/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH32
Khai giảng: 06/02/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng
Mã lớp: De.FS04
Khai giảng: 04/02/2023
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
3000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KT.09 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 19/11/2021
Thứ 7

Chủ Nhật
18:00 - 21:00

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KT.09
Khai giảng: 19/11/2021
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:00 - 21:00

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPS.A49 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 11/02/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
2500000 Đăng ký
RV.26 Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao 04/02/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A49
Khai giảng: 11/02/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
2500000
Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao
Mã lớp: RV.26
Khai giảng: 04/02/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA.87 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 02/02/2023
Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7
18:30 - 21:00

18:30 - 21:30

18:30 - 21:00
8000000 Đăng ký
GA.88 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 06/02/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.87
Khai giảng: 02/02/2023
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:30

18:30 - 21:00
8000000
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.88
Khai giảng: 06/02/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật