Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.RC01 RAM Concept - Thiết kế sàn dự ứng lực theo tiêu chuẩn Eurocode 2 20/09/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.SH 30 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 26/09/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
RAM Concept - Thiết kế sàn dự ứng lực theo tiêu chuẩn Eurocode 2
Mã lớp: De.RC01
Khai giảng: 20/09/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH 30
Khai giảng: 26/09/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KT.09 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 17/09/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KT.09
Khai giảng: 17/09/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPA.54 Autocad cơ bản & nâng cao 14/09/2022
Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000 Đăng ký
CPS.A48 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 24/09/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
2500000 Đăng ký
RV.25 Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao 08/10/2022
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.54
Khai giảng: 14/09/2022
Lịch học:
Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:30 - 21:00
2500000
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A48
Khai giảng: 24/09/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:00

08:30 - 11:30
2500000
Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao
Mã lớp: RV.25
Khai giảng: 08/10/2022
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA.85 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 13/09/2022
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:00

18:00 - 21:00
8000000 Đăng ký
GA.86 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 18/10/2022
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.85
Khai giảng: 13/09/2022
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:00

18:00 - 21:00
8000000
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.86
Khai giảng: 18/10/2022
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật