Kỹ sư kết cấu

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
De.BASE18 Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 27/05/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000 Đăng ký
De.SH34 Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự 12/06/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
De.FS04 Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng 19/06/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
3000000 Đăng ký
Plaxis - Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm
Mã lớp: De.BASE18
Khai giảng: 27/05/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
5000000
Thiết kế Kết cấu nhà phố và biệt thự
Mã lớp: De.SH34
Khai giảng: 12/06/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000
Thiết kế sàn phẳng không dầm, sàn rỗng
Mã lớp: De.FS04
Khai giảng: 19/06/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
3000000

Kỹ sư công trình

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
KT.12 Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro 24/06/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000 Đăng ký
Shopdrawing - Detail thép bằng phần mềm Katapro
Mã lớp: KT.12
Khai giảng: 24/06/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
3000000

Phần mềm

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
CPA.56 Autocad cơ bản & nâng cao 20/06/2023
Thứ 3

Thứ 5
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000 Đăng ký
CPS.A51 Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao 24/06/2023
Thứ 7

Chủ Nhật
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
2500000 Đăng ký
RV.26 Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao 19/06/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000 Đăng ký
Autocad cơ bản & nâng cao
Mã lớp: CPA.56
Khai giảng: 20/06/2023
Lịch học:
Thứ 3

Thứ 5
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
2500000
Etabs - Safe - Sap căn bản & nâng cao
Mã lớp: CPS.A51
Khai giảng: 24/06/2023
Lịch học:
Thứ 7

Chủ Nhật
Giờ học:
18:30 - 21:30

08:30 - 11:30
2500000
Revit ứng dụng cơ bản & nâng cao
Mã lớp: RV.26
Khai giảng: 19/06/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
5000000

Hướng dẫn Đồ án môn học/Tốt nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
GA.89 Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng 21/06/2023
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000 Đăng ký
Ôn tập & Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng
Mã lớp: GA.89
Khai giảng: 21/06/2023
Lịch học:
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6
Giờ học:
18:30 - 21:30

18:30 - 21:30

18:30 - 21:30
8000000

Cho doanh nghiệp

Mã lớp Tên khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Học phí
Khóa học đang được cập nhật
Khóa học đang được cập nhật